Videoværker

‘Meditationer’

For at skabe en dialog mellem krop og hav, må vi tage udgangspunkt i havets temporalitet. Derfor er langsommelighed et nødvendigt parameter. I en række “meditationer” placerer en eller flere mennesker sig på vaden, liggende eller siddende, og afventer havets kommen eller gåen i en periode på 1-2 timer. Kroppene bliver både en del af landskabet og en kontrast til det. De bliver en slags målestok for uendeligheden, der sætter menneskets størrelse og betydning i perspektiv. D et er havets og skyernes bevægelser, lyset og fuglene – alle de scenarier, der udspiller sig omkring kroppen, der bliver værkets egentlige fortælling.

Råvideo fra Rømø og Højer, forår og sommer 2017:
Mønstre i vind og vand

Vi arbejder med tekstiler som en forlængelse af menneskekroppen og som direkte bindeled mellem krop og vind/vand. Spillet af lys og vind, bevægelser, farver og mønstre strække sig ud, og tekstilerne visualiserer og forstærker vindens og vandets bevægelser, der er så presente hele tiden.

Råvideo fra Sønderstrand Rømø, Højer Sluse, Vidå, forår og sommer 2017:
Kroppen udforsker

Vi arbejder med kroppen som en sanselig organisme, der udforsker landskab, hav, mudder og natur omkring den. Et vadehavs-væsen med arme, hænder der undersøger, leger og slås med naturen omkring sig.
Råvideo fra Rømø og Højer, forår og sommer 2017: