Skitserne er alle lavet på computer. Musikken vil fremstå mere levende, når den bliver spillet af virkelige musikere på rigtige instrumenter.
Hør de første koncertoptagelser nederst på forsiden.

Vadehavs-duetter

I en række satser går violinen i dialog med lyde fra fænomener i vadehavsområdet. Den spiller om kap med Vestenvinden i fyrretræerne, prøver at være vandet der strømmer ud gennem slusen, ligger og kaster glans over tidevandets sagte bevægen sig ind over vaden m.m. Lydoptagelserne er uredigerede således at vi mindes om menneskets evige tilstædeværelse.

Alt er bevægelse

Kanon og variationsværk for kor og blæserkvintet. Koret vandrer gennem landskabet mens de synger kanonen og illustrerer derved den evige bevægelse og gentagelse af natur-elementerne i vadehavsområdet. Når de når frem til koncertstedet er kvintetten i gang med at lave lyde der minder om muslingernes klik i vaden og når koret er færdigt udvikler musikken sig i variationer over korkanon-temaet, så vi får præsenteret en lang række fænomener i Vadehavet lige fra krabber til solnedgang.

Bølger

Minimalistisk værk for slagtøjsduo der forsøger at give en musikalsk repræsentation af de forskellige bølgemønstre man finder i Vadehavet. Såvel vandets bølger der sommetider krydser ind over hinanden i forskellige tempi som sandets bølger på stranden og i større format som klitter får hver deres sats ligesom tidevandsbølgen også vil blive forsøgt gengivet på en måde, som man kan sanse den via musikkens billedvækkende kraft.

Vadehavets sang

En strygekvartet med menneske-udsagn. Havets evige tilstedeværelse på godt og ondt i menneskets liv, skildres her ikke mindst i satsen stormflod, hvor vi både hører folk fortælle om og fornemmer den voldsomhed Vadehavet kan have. Naturen der er ukontrollerbar og afspejler sig i menneskets følelser og udtryk. Herunder et eksempel på stormflods-satsen med kammerensemble, som Ellen Birgitte også har skabt en udgave for:

Lydinstallation

I forbindelse med udstillingen af videoværker, vil der også være en lydinstallationen. Den vil bestå af fire lydkilder der udsender en blanding af reallyde og bearbejdede instrumentlyde. Nogen gange rene optagelser af naturlyde, nogle gange af områdets folkemusik i elektronisk bearbejdning, andre gange klassiske instrumenter, der spiller uddrag fra mine kompositioner i stærk elektronisk bearbejdelse. Disse forskellige lydelementer vil blive afspillet efter et tilfældighedsprincip, således at der ikke vil være to oplevelser af lyden, der vil være ens. Der er flere eksempler i https://soundcloud.com/user-504537587 på hvordan dette kan lyde, alle disse eksempler hedder noget med “sketch to exhibition”.