ELLEN BIRGITTE RASMUSSEN (f.1965) Mødet mellem natur og kultur er i fokus i Ellen Birgittes musik. Det har været en rød tråd lige fra den elektroniske flamencoteater-forestilling Månen og Maskinen på Den Anden Opera i 2003, hvor hun arbejdede med samples af både naturlyde og bylyde. Samme tema kan ses i Else Marie Pade-hyldesten Menneske og Maskine I, Inger Christensens Alfabet-sange og nu her i Inseparable Together. Genremæssigt befandt hun sig før mest i verdensmusikken, nu bruger hun et kontemporært udtryk med klassiske instrumenter. Det udvider mulighederne for at skabe musik, der i sig selv udtrykker og afspejler natur og menneske uden at behøve at inddrage samples. Dog indgår der også lydoptagelser i nogle af værkerne i Inseparable, men her er der mest tale om længere, uredigerede forløb, som musikken kommunikerer med.

ALEXANDRA BUHL (f.1976) bruger en kombination af dokumentarisk og konstrueret materiale – video, lyd, fotografi og digitale collager – til at undersøge krydsfeltet mellem det sproglige og det rent kropslige møde med verden. Hun har siden 2002 deltaget i talrige kollektive kunstprojekter (bl.a. det internationalt anerkendte ExCorpse Project) og i diverse udstillinger i Danmark, Sverige, England, Skotland, Frankrig, Spanien, Italien og Canada.

NANA FRANCISCA SCHOTTLÄNDER (f.1977) arbejder med hybrider i krydsfeltet mellem dans, performance og rumlig iscenesættelse. Hun arbejder både alene og samarbejder på tværs af kunstneriske discipliner. Hendes værker er laboratorier til at undersøge forskellige aspekter af livet i form af relationelle udvekslinger, sociale interventioner og moderne ritualer. Hvert værk har sin egen logik og benytter sig af forskellige tilgange udtryk og formater. Centralt for hendes arbejde er brugen af kroppen som et levende værktøj til formidling og skabelse. Hendes værker skaber refleksion og udfordrer vores opfattelse af os selv og verden.